Agenda

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

De statistieken

Deze dag 23
Deze week 23
Deze maand 1089
Sinds 11-2008 570422

Antoniemenwoordenboek
 

 

Een woordenboek van tegengestelde begrippen.

 

alles - niets allur - einki
alstublieft - bedankt vinarliga - takk
bewustzijn - onderbewustzijn vit - undirbevístheit
broer - zus bróður - systir
dik - dun tjúkkur - klænur
geboorte - begrafenis føðing - jarðarferð
groot - klein stórur - lítil
grootmoeder - grootvader omma - abbi
hallo - tot ziens halló - farvæl
houden van - haten at elska - at hata
huwelijk - scheiding hjúnarband - skilnaður
introvert - extravert innilokaður - útvendur
ja - nee ja - nei
jong - oud ung - gamal
kind - bejaarde barn - tey eldru
lang - kort langur - stuttur
leven - dood lív - deyði
leven - sterven at liva - at doyggja
man - vrouw maður - kona
meer - minder meiri - minni
meest - minst mest - minst
mooi - lelijk vakur - ljótur
praten - horen at práta - at hoyra
spreken - luisteren at tosa - at lurta
vader - moeder faðir - móðir
veel - weinig fleiri - fáir
verstand - gevoel grund - kensla
voldoende - onvoldoende nokk - ikki nokk
werknemer - werkgever starvsfólk - arbeiðsgevari
zoon - dochter sonur - dóttir
zwart - wit svart - hvitt© 2024 Harmen Schoonekamp | contact | sitemap .......

Citaat van de dag

"Blindur er bókleysur maður.
Een man zonder boeken is blind. "
- Faeröers spreekwoord -

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.